Rodzaje Stopni Alarmowych W Polsce - Security Bez Tabu

Rodzaje Stopni Alarmowych W Polsce

Pojęcie stopnia alarmowego CRP

Stopień alarmowy CRP (skrót dla cyberprzestrzeni) wprowadzić może premier kiedy zachodzi ryzyko ataków komputerowych na kluczowa dla bezpieczeństwa Polski infrastrukturę, np. banki, elektrownie. To który stopień można w danej chwili wprowadzić definiuje ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Cytując zgodnie za serwisem www.gov.pl:

Stopień alarmowy lub stopień alarmowy CRP może zostać wprowadzony:

– na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP);

– na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego państwa;

– na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego państwa;

– dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub infrastruktury krytycznej;

– w przypadku, gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą RP lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami RP, innych niż placówki zagraniczne RP, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.

Czyli musi istnieć REALNE ryzyko wystąpienia ataku w cyberprzestrzeni.

Rodzaje stopni alarmowych CRP

Rodzaje stopni alarmowych znajdziesz w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Pełną listę wymagań co do działań natomiast w rozporządzeniu prezesa rady ministrów z dnia 25 lipca 2016 r.

Nie widzę sensu przytaczania w tym miejscu cytatów z tych ustaw bo w efekcie musielibyśmy wkleić tu większość ich treści z powyższych linków.

W Polsce mamy 4 możliwe stopnie alarmowe:

  • Pierwszy stopień alarmowy – ALFA-CRP
  • Drugi stopień alarmowy – BRAVO-CRP
  • Trzeci stopień alarmowy – CHARLIE-CRP
  • Czwarty stopień alarmowy – DELTA-CRP

Nazwy alfa, bravo, charlie i delta to nazwy stopni alarmowych zgodne z nomenklaturą NATO.

Podsumowanie

Rodzaje jak i obszar obowiązywania stopnia alarmowego ustala premier. Wytyczne dotyczą TYLKO pracowników administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.

Natomiast warto śledzić na jakiej podstawie taki alarm został wprowadzony i przewidywać ew. skutki jakie mogą się odbić na społeczeństwie. Jeśli przewidywany jest atak na infrastrukturę krytyczną różnego rodzaju warto wprowadzić środki zaradcze takie jak:

  • wypłata części pieniędzy i przechowywanie jej w formie gotówki,
  • wprowadzenie algorytmu kontaktu z najbliższymi w razie awarii telefonii komórkowej
  • zaopatrzenie się w dodatkowe środki gaśnicze i medyczne (służby mogą mieć utrudnioną komunikację)
  • miej fizyczną/wydrukowaną kopię najważniejszych dokumentów

To tylko przykładowe porady, które sprawdzą się oczywiście nie tylko w trakcie trwania jakiegokolwiek stopnia alarmowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *